KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA POSIADANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust, 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

Pani/ Pana dane osobowe znajdują się w CRM Info Marine Sp. z o.o.
Administratorem Pani/ Pana danych jest Info Marine Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-603) przy ul. J. Kamrowskiego 16
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami.
Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim, firmom Navitech Gdynia Sp. z o.o., Naviserw Sp. z o.o., Navi Engines Sp. z o.o. w celu realizacji zleceń lub ofert handlowych, i powierzenia danych firmie windykacyjnej, które następuje na mocy umowy powierzenia przetwarzania.
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.
Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo przysługuje Pani/ Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie Pani/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenia niezbędnej dokumentacji handlowej.
Decyzje dotyczące Pani/ Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkowa utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
W celu skorzystania z przysługujących Pani/ Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez Info Marine Sp. z o.o. prosimy o kontakt mailowy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: abi@info-marine.com[:]